Yönergeler

SDÜ Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü Usul ve Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.

Danışma Kurulları Kuruluş ve İşleyiş Esaslarına İlişkin Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.