Organizasyon Şeması

Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız MUTLU YILDIZ Öğr. Gör. Zerrin KARTAL Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT