Misyon ve Vizyon

Misyon

Üniversitemizin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, toplumsal katkı politikalarına uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, kültürel, sanatsal, sağlık ve spor faaliyetleri ile süreçlerini toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde koordine etmek; yerel, bölgesel ve ulusal sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlara yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek; sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmek; öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak; akademik personel, öğrenciler, idari personel, mezun öğrenciler ve paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek, çıktıları izlemek ve geri bildirimler doğrultusunda önerileri ilgili birimlere sunmaktır.

 

Vizyon

Üniversitemizin toplumsal ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilen ve çözüm üretebilen bireyler yetiştirmek, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra kurulan farklı birimleri ve toplulukları ile öğrenci, akademik ve idari personele çağdaş, sürdürülebilir, yenilikçi ve daha yüksek yaşam şartlarına sahip bir toplum bilincinin temellerini atacak farkındalık yaratacak ve toplumsal katkı politikalarını desteleyecek projeler üretmek, teşvik etmek, bu politikaların bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığını sağlamak.