Hakkımızda

Üniversitemizin vizyonu, misyonu, temel değerleri ve politikaları doğrultusunda, toplumsal katkı politikalarına uygun olarak eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, kültürel, sanatsal, sağlık ve spor faaliyetleri ile süreçlerini toplumsal ve çevresel fayda yaratmak üzere en verimli olacak şekilde koordine etmek; yerel, bölgesel ve ulusal sosyoekonomik ve kültürel ihtiyaç ve sorunlara yönelik akademik çalışmaları teşvik etmek; sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmek; öğrenciler, akademisyenler ve idari personel ile birlikte sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak; toplumsal katkı faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak; akademik personel, öğrenciler, idari personel, mezun öğrenciler ve paydaşlar ile ilişkileri geliştirmek, çıktıları izlemek ve geri bildrimler doğrultusunda önerileri ilgili birimlere sunmaktır.